Společnost Robert Konečný s.r.o.

vznikla transformací fyzické osoby, která se v oboru pohybovala od roku 2000. Již od svého počátku se firma specializovala na zajišťování celovozových importních zásilek pro tuzemské dopravní společnosti. Orientovala se především na západní státy Evropské Unie.

Postupem času se činnost rozšířila na expresní a speciální nadrozměrné přepravy. 

Změna adresy sídla firmy !

Ode dne 6.6.2016 došlo ke změně adresy sídla naší společnosti Robert Konečný s.r.o. z adresy

Jiráskova 457, 738 01 Frýdek-Místek

na adresu:

Příborská 1000, 738 01 Frýdek-Místek

 

Změna byla zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 6.6.2016. Prosíme o uvádění nové adresy sídla na všech daňových dokladech.

Veškeré ostatní údaje (např. telefonní a faxová čísla, emaily) zůstávají beze změny.

 

Těšíme se na další spolupráci.

Přepravní podmínky

Pro objednatele

B/2008

Přepravní podmínky Robert Konečný s.r.o., IČ 26837790 pro přepravu objednanou u spol. Robert Konečný s.r.o.

více

Pro dopravce

A / 2008

Přepravní podmínky Robert Konečný s.r.o., IČ 26837790 pro přepravu objednanou společností Robert Konečný s.r.o.

více